side01.JPGside02.JPGside04.JPGside05.JPGside06.JPGside07.JPGside09.JPGside10.JPG

Tło historyczne

Zdjecie_1Działania wojenne lat 1914-1918, które przetoczyły się przez wiele państw i terytoriów zależnych, niosąc ze sobą niewyobrażalne zniszczenia i wielomilionowe straty w żołnierzach i ludności cywilnej, określane były mianem Wojny Powszechnej lub częściej Wielkiej Wojny.

Dla Polaków żyjących w drugiej dekadzie XX wieku konflikt zbrojny między zaborcami ożywił nadzieję na odzyskanie niepodległości po latach zaborów. Niestety wielu żołnierzy-Polaków, choć mówiło tym samym językiem, walczyło w obcych mundurach, pod obcą komendą i za obcą sprawą, nie doczekawszy zmartwychwstałej Polski. Nieliczni toczyli bój pod narodowymi barwami w szeregach Legionów Polskich.  Ale dramat tysięcy mężczyzn, których wojskowe rozkazy oderwały od rodzin i bliskich dotyczył wielu narodowości, często pochodzących z odległych zakątków Europy.

Zdjecie_2Działania frontowe, które prowadzili Rosjanie, Austriacy i Niemcy przetoczyły się również przez Lubelszczyznę znajdującą się w zasięgu władztwa rosyjskiego.

Ciężar działań wojennych przeniósł się na te tereny w czerwcu 1915 roku, kiedy to Grupa Armii niemiecko-austro-węgierskiej pod dowództwem generała Augusta von Mackensena uderzyła z obszaru Galicji na tereny położone między Wisłą a Bugiem. W skład grupy wchodziły: 11 Armia Niemiecka, 4 Armia Austro-Węgierska i niemiecka Armia Bugu.

Zdjecie_3Stronie rosyjskiej Lubelszczyzna miała służyć jako teren działań opóźniających.  Operację rozpoczęto pod Tomaszowem Lubelskim, ale rozstrzygający dla walk był rozwój sytuacji pod Lublinem. 30 lipca 1915 roku ułani I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudzkiego, którzy włączyli się do walk w Urzędowie, wkroczyli do Lublina znajdującego się w pasie działań 41 Węgierskiej Dywizji  Piechoty Houved.

Odwrót wojsk rosyjskich na linię: Łomża-Ostrów Mazowiecki-Węgrów-Kock-Opalin rozpoczął się 3 sierpnia 1915 roku. Założona przez Rosjan taktyka wstrzymywania nieprzyjaciela i odskakiwania na następną  linię była kontynuowana. Taki  charakter miała obrona obszaru na zachód od Lubartowa, kiedy to między 4 a 7 sierpnia austro-węgierska grupa uderzeniowa generała Josefa von Rotha zaatakowała odcinek między Lubartowem a Siedliskami, a dokładnie na linii: Annobór-pola Lubartowskie-Nowodwór-Kozłówka, przełamując pozycje rosyjskie 7 sierpnia pod Nowodworem i zdobywając Lubartów. Zdjecie_5Siły rosyjskie zmuszone zostały do cofnięcia się za rzekę Wieprz, by z 11 na 12 sierpnia 1915 roku rozpocząć przeprawę przez rzekę Bug.

Działania wojenne między państwami centralnymi a ententą trwały jeszcze trzy lata. Ostateczny rozejm podpisano 11 listopada 1918 roku w Rethondes pod Compiegne.

W listopadzie 1918 roku, czyli w momencie kiedy podpisywano zawieszenie broni, świat nie miał świadomości, że już za dwadzieścia jeden lat, bo w roku 1939 dojdzie do kolejnego konfliktu światowego, który zakończy się dopiero w 1945 roku, a jego okrucieństwo zatrze pamięć o Wojnie Powszechnej zwanej odtąd I wojną światową.

Zdjecie_4II wojnę światową rozpoczęła III Rzesza atakiem na Polskę 1 września 1939 roku. Działania wojenne objęły prawie całą Europę oraz część Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. W konflikcie naprzeciw siebie stanęło wiele milionów żołnierzy państw osi i państw koalicji antyhitlerowskiej.

Mimo porozumienia zawartego przez Niemcy i Związek Radziecki, 22czerwca 1941 roku III Rzesza dokonała zbrojnej agresji na ZSRR.

Kampania rosyjska 1941 roku przyniosła Hitlerowi wiele zwycięstw oraz zdobycze terytorialne. W późniejszym okresie szala zwycięstwa przechylała się w stronę Armii Czerwonej. Szczególnie znamienne było to w roku 1942 i 1943 pod Stalingradem i Kurskiem.

Wydarzenia te spowodowały, że Niemcy nie odzyskali już inicjatywy strategicznej na froncie wschodnim do momentu podpisania aktu kapitulacji 8 maja 1945 roku.

Joomla templates by a4joomla